ikona Pikona R
366/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
366/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 366/2021 Sb.
Částka 162
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 2021
Rozeslán dne 8. 10. 2021
Platnost od 8. 10. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Novelizuje předpis 167/1998 Sb., 96/2004 Sb., 634/2004 Sb., 378/2007 Sb.
Prováděn předpisem 394/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Čl. IV - Přechodná ustanovení.

Změna položky 99A přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změna §58 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Čl. VII - Technický předpis.