ikona Pikona R
Zrušený - 325/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
325/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 325/1993 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 12. 1993
Rozeslán dne 31. 12. 1993
Platnost od 31. 12. 1993
Účinnost od 1. 1. 1994
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 34 až 37 nabývá účinnosti dne 1.7.1994 a ustanovení čl. I bodu 38 §40b odst. 5 a 7 nabýváí účinnosti dne 1.1.1995.
Platnost do 31. 12. 2023
Opraven předpisem REG 940503, REG 942902
Novelizuje předpis 531/1990 Sb., 587/1992 Sb.
Novelizován předpisem 354/2003 Sb., 456/2011 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.