ikona Pikona R
EU - 32006R0561R(08) - Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

Sestaveno k datu 27. 10. 2021
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32006R0561R(08) - Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
ikona P
Celex 32006R0561R(08)
Sektor 3
Rok 2006
Deskriptor R
Pořadové čislo 561
Přijat 15. 3. 2006
Zveřejněn 10. 1. 2020
Mění předpis 31985R3820, 31985R3821, 31998R2135
Opravuje předpis 32006R0561