EU - 32006R0561 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Text s významem pro EHP)
ikona P
Celex 32006R0561
Sektor 3
Rok 2006
Deskriptor R
Pořadové čislo 561
Přijat 15. 3. 2006
Zveřejněn 11. 4. 2006
Měněn předpisem 32020R1054
Opravován předpisem 32006R0561R(08)
Skupiny 05.20.50 - Sbližování některých sociálních předpisů, 07.20.40.20 - Sociální podmínky