EU - 31985R3820 - Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě
ikona P
Celex 31985R3820
Sektor 3
Rok 1985
Deskriptor R
Pořadové čislo 3820
Přijat 20. 12. 1985
Zveřejněn 31. 12. 1985
Měněn předpisem 32006R0561R(08)
Skupiny 05.20.50 - Sbližování některých sociálních předpisů, 07.20.40.20 - Sociální podmínky