EU - 31998R2135 - Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS o používání nařízení (EHS) č. 3820/84 a (EHS) č. 3821/85
ikona P
Celex 31998R2135
Sektor 3
Rok 1998
Deskriptor R
Pořadové čislo 2135
Přijat 24. 9. 1998
Zveřejněn 9. 10. 1998
Měněn předpisem 32006R0561R(08)
Skupiny 07.20.40.10 - Technické podmínky a bezpečnost, 07.20.40.20 - Sociální podmínky