ikona Pikona R
Zrušený - 478/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku ČR a Pozemkový fond ČR

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
478/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku ČR a Pozemkový fond ČR
ikona P
Číslo předpisu 478/2003 Sb.
Částka 158
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 12. 2003
Rozeslán dne 31. 12. 2003
Platnost od 31. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 31. 12. 2005
Novelizuje předpis 506/2002 Sb.
Zrušen předpisem 402/2005 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky.
Změny jsou provedeny v ustanoveních §1, §3, §11, §14, §16, §19.
Čl. II - Ustanovení přechodné
Účetní závěrky za účetní období započatá před účinností této vyhlášky se sestaví podle dosavadních právních předpisů.
Účinnost změn 1.1.2004.