506/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku ČR a Pozemkový fond ČR
ikona P
Číslo předpisu 506/2002 Sb.
Částka 174
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 11. 2002
Rozeslán dne 5. 12. 2002
Platnost od 5. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Platnost do 31. 12. 2005
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Novelizován předpisem 478/2003 Sb.
Zrušen předpisem 402/2005 Sb.