402/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond ČR
ikona P
Číslo předpisu 402/2005 Sb.
Částka 138
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 9. 2005
Rozeslán dne 5. 10. 2005
Platnost od 5. 10. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 31. 12. 2009
Ruší předpis 506/2002 Sb., 478/2003 Sb.
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Zrušen předpisem 410/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví

  1. rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
  2. uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,
  3. uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,
  4. směrná účtová osnova,
  5. účetní metody.

Vyhláška se vztahuje na Pozemkový fond České republiky.
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2006):

  1. Vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky.
  2. Vyhláška č. 478/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky.

Účinnost 1.1.2006.