ikona Pikona R
303/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
303/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
ikona P
Číslo předpisu 303/2009 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 19. 9. 2009
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 187/2006 Sb., 266/2006 Sb.
Novelizován předpisem 205/2015 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu.
Změny:

 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6 (změny),
  • vkládá se nový §102b,
  • §105 (změny).
 • Změna v §5 a §92 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §36 písm. ch) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. b) bodě 6 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Změna v §4 a §6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. h) zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Přechodná ustanovení - Čl. VII

 1. Poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky, kteří byli členy Evropského parlamentu ve volebním období, které skončilo v roce 2009, a byli v roce 2009 znovu zvoleni a rozhodli se pro uplatňování dosavadního národního systému po celou dobu své činnosti, pokud jde o odměnu, odchodné a důchody, jsou nadále účastni nemocenského pojištění a důchodového pojištění podle dosavadních právních předpisů; podle těchto předpisů se též odvádí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z jejich platu a úkoly zaměstnavatele plní ten, kdo byl k plnění těchto úkolů u těchto poslanců příslušný podle těchto předpisů. To platí obdobně též pro účast těchto poslanců na úrazovém pojištění zaměstnanců podle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Pro zdanění odměn, odchodného, starobního důchodu, důchodu, příspěvků, naturálních plnění a náhrad výdajů poskytovaných z rozpočtu Evropské unie poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky, kteří byli členy Evropského parlamentu ve volebním období, které skončilo v roce 2009, a byli v roce 2009 znovu zvoleni a rozhodli se pro uplatňování dosavadního národního systému po celou dobu své činnosti, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění platném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem volebního období Evropského parlamentu, které začne v roce 2009.