ikona Pikona R
Zrušený - 281/2008 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
281/2008 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ikona P
Číslo předpisu 281/2008 Sb.
Částka 95
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 1. 8. 2008
Rozeslán dne 15. 8. 2008
Platnost od 15. 8. 2008
Účinnost od 1. 9. 2008
Platnost do 30. 9. 2018
Ruší předpis 247/2007 Sb.
Provádí předpis 253/2008 Sb.
Novelizován předpisem 129/2014 Sb.
Zrušen předpisem 67/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky upravuje požadavky na zavedení a uplatňování

  1. postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu a
  2. metod a postupů pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem, uplatňovaných v rámci systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření osobami uvedenými v §2, vůči nimž vykonává Česká národní banka dohled.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev.

Účinnost 1.9.2008.