129/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ikona P
Číslo předpisu 129/2014 Sb.
Částka 55
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 25. 6. 2014
Rozeslán dne 11. 7. 2014
Platnost od 11. 7. 2014
Účinnost od 26. 7. 2014
Platnost do 30. 9. 2018
Novelizuje předpis 281/2008 Sb.
Zrušen předpisem 67/2018 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Změny v ustanoveních:

  • §2 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 2 a 3 včetně odkazů na ně se zrušují,
  • §2 (další změny),
  • §3 "Vymezení pojmů" - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje,
  • §4 až §6 (změny),
  • §7 - nové znění,
  • §8 (změny).


Čl. II - Přechodné ustanovení >>