ikona Pikona R
105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
ikona P
Číslo předpisu 105/2008 Sb.
Částka 33
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 3. 2008
Rozeslán dne 1. 4. 2008
Platnost od 1. 4. 2008
Účinnost od 1. 4. 2008
Opraven předpisem REG 08043001
Ruší předpis 269/1999 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 198/2010 Sb., 165/2014 Sb., 155/2018 Sb., 17/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva obrany upravuje rozsah, výši a způsob poskytování naturálních a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání.
  2. Naturální náležitosti se poskytují ve formě proviantních, výstrojních a přepravních náležitostí a ubytování.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 269/1999 Sb., o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání, se zrušuje.

Účinnost 1.4.2008.