269/1999 Sb. - Vyhláška o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání
ikona P
Číslo předpisu 269/1999 Sb.
Částka 90
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 11. 1999
Rozeslán dne 26. 11. 1999
Platnost od 26. 11. 1999
Účinnost od 1. 12. 1999
Platnost do 31. 3. 2008
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Zrušen předpisem 105/2008 Sb.