165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 165/2014 Sb.
Částka 68
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 8. 2014
Rozeslán dne 8. 8. 2014
Platnost od 8. 8. 2014
Účinnost od 1. 9. 2014
Novelizuje předpis 105/2008 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • §2 a §3 včetně skupinového nadpisu "Stravování" a poznámek pod čarou č. 6 a 7 - nové znění,
  • §4, §5, §8, §11, §12 (změny),
  • §13 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zrušuje,
  • §14 "Přeprava do zdravotnických zařízení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 - nové znění,
  • §15 (změny),
  • §16 "Způsob ubytování žáka" a §17 "Motivační příspěvek" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9 a 10 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení >>