ikona Pikona R
Zrušený - 147/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
147/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
ikona P
Číslo předpisu 147/2004 Sb.
Částka 49
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 3. 2004
Rozeslán dne 5. 4. 2004
Platnost od 5. 4. 2004
Účinnost od 5. 4. 2004
Platnost do 30. 6. 2006
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Zrušen předpisem 332/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.
Účinnost 5.4.2004.