ikona Pikona R
Zrušený - 459/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
459/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 459/2003 Sb.
Částka 152
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 12. 12. 2003
Rozeslán dne 29. 12. 2003
Platnost od 29. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 33, pokud jde o znění § 9 odst. 10 písm. b), bodu 43, pokud jde o znění § 11 odst. 4, a bodu 59, pokud jde o znění § 17 odst. 11 písm. b) nabývají účinnosti dnem 1. července 2004, a bodu 78, pokud jde o znění ustanovení § 22 odst. 2 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Platnost do 31. 12. 2005
Novelizuje předpis 373/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2005 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.
Změny v ustanoveních:

  • §2 až §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a, "Podmínky přístupu k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou",
  • §6 až §12a (změny),
  • §13 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §14, §16, §17 (změny),
  • §17a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zrušuje,
  • §17b, §18, §20 až §23 (změny),
  • v Příloze č. 1 (změny),
  • Přílohy č. 3 a č. 4 se zrušují.

Účinnost změn dnem 1. ledna 2004, s výjimkou bodu 33, pokud jde o znění §9 odst. 10 písm. b), bodu 43, pokud jde o znění §11 odst. 4, a bodu 59, pokud jde o znění §17 odst. 11 písm. b), která nabývají účinnosti dnem 1. července 2004, a bodu 78, pokud jde o znění ustanovení §22 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Naše poznámka:
Vyhláška obsahovala před touto novelou 24 paragrafů a čtyři přílohy.
Novela má 92 bodů a mění celkem 123 dílčích ustanovení vyhlášky.
Opět ukázka, jak lze v rozpětí dvou let z jednoho "energeticky regulačního paskvilu" udělat nový, ještě "lepší".