ikona Pikona R
Zrušený - 365/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
365/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 365/2007 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 18. 12. 2007
Rozeslán dne 28. 12. 2007
Platnost od 28. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 1, 14, 16, 17, 26 a 42 nabývají účinnosti dnem 1.2.2008 a ustanovení čl. I bodu 9 nabývá účinnosti dnem 1.7.2008
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 541/2005 Sb.
Zrušen předpisem 408/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
Změny v ustanoveních:

 • bod 1. - účinnost změn 1.2.2008
  • v §2 odst. 1 písmena g) a h) - nové znění,
 • §2 - další změny,
 • §4, §5 (změny),
 • bod 9. - účinnost změn 1.7.2008
  • v §5 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "prostřednictvím informačního systému operátora trhu",
 • §5 - další změny,
 • §8 (změny),
 • bod 14. - účinnost změn 1.2.2008
  • v §10 odst. 1 se vkládá nové písmeno a),
 • §10 - další změny,
 • bod 16. - účinnost změn 1.2.2008
  • vkládá se nový §10a "Blokový trh" včetně nadpisu,
 • bod 17. - účinnost změn 1.2.2008
  • v §13 odstavce 2 a 3 - nové znění,
 • §18, §19, §22 (změny),
 • bod 26. - účinnost změn 1.2.2008
  • v §23 odst. 1 (změny),
 • §24 (změny),
 • §25 "Zúčtování a finanční vypořádání odchylek" včetně nadpisu - nové znění,
 • §26 až §28 (změny),
 • bod 42. - účinnost změn 1.2.2008
  • v §29 odst. 1 písmena a) až c) - nové znění,
 • §29 - další změny,
 • §30 "Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23 a 24 - nové znění,
 • §31a "První dodávka elektřiny do nově vzniklého odběrného místa" včetně nadpisu - nové znění,
 • §32 (změny),
 • v příloze č. 3 (změny),
 • Příloha č. 5 až č. 8 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Postup změny dodavatele, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2008, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 14, 16, 17, 26 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1.2.2008, a ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1.7.2008.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.