ikona Pikona R
Zrušený - 324/2008 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
324/2008 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
ikona P
Číslo předpisu 324/2008 Sb.
Částka 105
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 8. 2008
Rozeslán dne 29. 8. 2008
Platnost od 29. 8. 2008
Účinnost od 1. 9. 2008
Platnost do 19. 10. 2009
Ruší předpis 388/2007 Sb., 13/2008 Sb.
Provádí předpis 365/2000 Sb.
Zrušen předpisem 364/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláškou Ministerstva vnitra v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí se stanoví seznam obecních úřadů, úřadů městských částí územně členěných statutárních měst, úřadů městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy.
Seznam je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Seznam zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Zrušují se:

  1. Vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
  2. Vyhláška č. 13/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

Účinnost 1.9.2008.