364/2009 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
ikona P
Číslo předpisu 364/2009 Sb.
Částka 116
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 10. 2009
Rozeslán dne 20. 10. 2009
Platnost od 20. 10. 2009
Účinnost od 20. 10. 2009
Opraven předpisem REG 09121001
Ruší předpis 324/2008 Sb.
Provádí předpis 365/2000 Sb.
Novelizován předpisem 218/2010 Sb., 8/2011 Sb., 464/2011 Sb., 457/2012 Sb., 408/2013 Sb., 347/2014 Sb., 360/2015 Sb., 410/2016 Sb., 412/2017 Sb., 334/2018 Sb., 345/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláškou Ministerstva vnitra se stanoví seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy.

  • Seznam obecních úřadů, úřadů městských částí územně členěných statutárních měst, úřadů městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
  • Seznam zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Vyhláška č. 324/2008 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), se zrušuje.

Účinnost 20.10.2009.