388/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
ikona P
Číslo předpisu 388/2007 Sb.
Částka 117
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 12. 2007
Rozeslán dne 31. 12. 2007
Platnost od 31. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 31. 8. 2008
Ruší předpis 260/2007 Sb.
Novelizován předpisem 13/2008 Sb.
Zrušen předpisem 324/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláškou Ministerstva vnitra v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Vyhláška č. 260/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2008.