ikona Pikona R
Zrušený - 219/2004 Sb. - Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
219/2004 Sb. - Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
ikona P
Číslo předpisu 219/2004 Sb.
Částka 73
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 4. 2004
Rozeslán dne 29. 4. 2004
Platnost od 29. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 29. 12. 2011
Ruší předpis 283/2001 Sb.
Provádí předpis 356/2003 Sb.
Novelizován předpisem 279/2005 Sb.
Zrušen předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se stanoví zásady správné laboratorní praxe, kterými se rozumí soubor pravidel tvořících systém práce testovacích zařízení při provádění neklinických studií bezpečnosti chemických látek a přípravků; tato pravidla se týkají podmínek, za kterých se tyto studie plánují, provádějí, kontrolují, zaznamenávají, předkládají a archivují.
Zrušuje se vyhláška č. 283/2001 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe).
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.