ikona Pikona R
103/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
103/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
ikona P
Číslo předpisu 103/2019 Sb.
Částka 45
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 2. 4. 2019
Rozeslán dne 12. 4. 2019
Platnost od 12. 4. 2019
Účinnost od 27. 4. 2019
Provádí předpis 117/1995 Sb., 110/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a

2. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2019 je podle

a) §8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2018 částka 15 900 Kč,

b) §5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve pozdějších předpisů, částkou odpovídající

1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2018 částka 15 900 Kč,

2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2018 částka 7 900 Kč.