ikona Pikona R
172/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
172/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
ikona P
Číslo předpisu 172/2023 Sb.
Částka 86
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 6. 2023
Rozeslán dne 20. 6. 2023
Platnost od 20. 6. 2023
Účinnost od 1. 8. 2023
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 523/1992 Sb., 221/1999 Sb., 361/2003 Sb., 251/2005 Sb., 253/2008 Sb., 93/2009 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změny §75b a §133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Čl. II - Přechodné ustanovení.

Změna §11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Změna §6 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Změna §55 a nové znění §150 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Čl. VI - Přechodné ustanovení.

Změna §190 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení.

Změny §3 a vložení nového §34a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Změny §21, §34a a §52 a vložení nových §31d a §49a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Změny zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Změny §168 a §205 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Čl. XIII - Přechodná ustanovení.

Čl. XIV - Zrušovací ustanovení.