ikona Pikona R
Zrušený - 385/2015 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
385/2015 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
ikona P
Číslo předpisu 385/2015 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 12. 2015
Rozeslán dne 28. 12. 2015
Platnost od 28. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Platnost do 31. 12. 2016
Ruší předpis 328/2014 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 440/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle §189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.

Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle §163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle §176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrnou cenu pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle §158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 29,50 Kč u motorové nafty.

§5 - Zrušovací ustanovení