ikona Pikona R
96/2018 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
96/2018 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
ikona P
Číslo předpisu 96/2018 Sb.
Částka 49
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 5. 2018
Rozeslán dne 5. 6. 2018
Platnost od 5. 6. 2018
Účinnost od 20. 6. 2018
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 138/2020 Sb., 366/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

Předmět úpravy

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.