138/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
ikona P
Číslo předpisu 138/2020 Sb.
Částka 49
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 3. 2020
Rozeslán dne 30. 3. 2020
Platnost od 30. 3. 2020
Účinnost od 1. 4. 2020
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 31.5.2020, s výjimkou bodu 18, pokud jde o §9 odst. 3, který nabývá účinnosti 1.4.2020.
Novelizuje předpis 96/2018 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.

Změny v ustanoveních: - účinnost od 31.5.2020