ikona Pikona R
183/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
183/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 183/2009 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 5. 2009
Rozeslán dne 26. 6. 2009
Platnost od 26. 6. 2009
Účinnost od 26. 6. 2009
Novelizuje předpis 120/2001 Sb., 121/2008 Sb.
Novelizován předpisem 269/2011 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, a
 2. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §8 (změny),
  • vkládají se nové §8b až §8d,
  • §9 (změny),
  • §10 - nové znění,
  • §15, §18, §31, §109 až §111, §113 (změny),
  • §114 se zrušuje,
  • §116 a §117 - nové znění,
  • §118 až §120 se zrušují,
  • §121 včetně poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • §123 (změny),
  • v části první se vkládá nová hlava XII "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§124a a §124b) včetně nadpisu,
  • dosavadní hlavy XII a XIII se označují jako hlavy XIII a XI.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 7. novely.

 • Změna v §4 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, kde se slova "a typech řízení" nahrazují slovy ", typech řízení a při jaké činnosti soudu".

Účinnost změn 26.6.2009.