ikona Pikona R
191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
ikona P
Číslo předpisu 191/2020 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 4. 2020
Rozeslán dne 24. 4. 2020
Platnost od 24. 4. 2020
Účinnost od 24. 4. 2020
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 182/2006 Sb.
Novelizován předpisem 460/2020 Sb., 601/2020 Sb., 94/2021 Sb., 155/2021 Sb., 286/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu a změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby.

  • Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Změny v ustanoveních:

§33 - Přechodné ustanovení

Změny v ustanoveních:

§35 - Přechodná ustanovení