ikona Pikona R
Zrušený - 259/2014 Sb. - Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
259/2014 Sb. - Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
ikona P
Číslo předpisu 259/2014 Sb.
Částka 107
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 10. 2014
Rozeslán dne 19. 11. 2014
Platnost od 19. 11. 2014
Účinnost od 4. 12. 2014
Platnost do 19. 8. 2022
Novelizuje předpis 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb.
Zrušen předpisem 225/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin).
Předmět úpravy

  1. Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie, který stanoví podmínky pro uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání (dále jen "nařízení"), práva a povinnosti při zpřístupnění a dovozu prekurzorů výbušnin, při jejich držení, používání, a dále při jejich povolování, registraci a oznamování.
  2. Tento zákon se nevztahuje na látky a předměty uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení.

§14 - Přechodná ustanovení

  • Změna v bodě 1 položky 60 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 148/2010 Sb., kde se doplňuje písmeno l).