ikona Pikona R
Zrušený - 131/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
131/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 131/2009 Sb.
Částka 39
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 4. 5. 2009
Rozeslán dne 15. 5. 2009
Platnost od 15. 5. 2009
Účinnost od 1. 6. 2009
Platnost do 30. 6. 2015
Novelizuje předpis 565/2006 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání.
Změny v ustanoveních:

  • v §11 odst. 3 se za slova "anesteziologickoresuscitačních odděleních," vkládají slova "odděleních urgentního příjmu,".
  • Příloha č. 1 - nové znění.

Účinnost změn 1.6.2009.