ikona Pikona R
Zrušený - 239/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
239/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby
ikona P
Číslo předpisu 239/2004 Sb.
Částka 79
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 29. 6. 2006
Provádí předpis 40/2004 Sb.
Zrušen předpisem 137/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, k provedení §50 odst. 4 zákona.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby.
Obsah zadávací dokumentace stavby

  1. Zadávací dokumentací stavby se rozumí soubor dokumentů, údajů a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
  2. Zadávací dokumentace stavby obsahuje
    a) požadavky a podmínky pro zpracování nabídky,
    b) obchodní podmínky, c) projektovou dokumentaci stavby,
    d) technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby,
    e) výkaz výměr.

Účinnost 1.5.2004.