ikona Pikona R
81/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
81/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 81/2015 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 3. 2015
Rozeslán dne 17. 4. 2015
Platnost od 17. 4. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Novelizuje předpis 61/2000 Sb., 634/2004 Sb., 251/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 (změny),
  • Nadpis §12 zní: "Způsobilost lodě k plavbě",
  • §12, §12b, §12c, §12e (změny),
  • vkládá se nový §12n „Osvědčení pro práci na moři“ včetně nadpisu,
  • §13a, §24, §25, §27, §33, §42 (změny),
  • §43 „Oprávnění pro výkon funkce člena posádky lodě“ až §46 „Uznání rovnocennosti vzdělání“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 38 - nové znění,
  • §47 (změny),
  • §48 „Zdravotní způsobilost“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §50, §53, §61, §62 (změny),
  • §63 „Obecná ustanovení o pracovní době a době odpočinku“ a §63a „Délka týdenní pracovní doby a její rozvržení“ včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §63b „Přestávky v práci“ až §63f „Dovolená za kalendářní rok“ včetně nadpisů,
  • §64 až §66 (změny),
  • vkládají se nové §67a „Povinnosti provozovatele lodě a velitele lodě při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ až §67e „Vyřizování stížností v pracovněprávních věcech na lodi“ včetně nadpisů,
  • §68 - nové znění,
  • vkládá se nový §68a „Pracovněprávní vztahy členů posádek námořní jachty“ včetně nadpisu,
  • §76, §78, §79 (rozsáhlé změny),
  • §85 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. až 7. novely.

 • Změna v položce 41 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.