ikona Pikona R
186/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
186/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
ikona P
Číslo předpisu 186/2009 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 6. 2009
Rozeslán dne 26. 6. 2009
Platnost od 26. 6. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Provádí předpis 95/2004 Sb., 96/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a
  2. č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta.

Účinnost 1.7.2009.