ikona Pikona R
225/2022 Sb. - Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
225/2022 Sb. - Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
ikona P
Číslo předpisu 225/2022 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 7. 2022
Rozeslán dne 5. 8. 2022
Platnost od 5. 8. 2022
Účinnost od 20. 8. 2022
Novelizuje předpis 61/1988 Sb., 219/2000 Sb., 279/2003 Sb., 634/2004 Sb., 183/2017 Sb.
Ruší předpis 259/2014 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin).

Předmět úpravy

Zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie, který stanoví pravidla pro zpřístupňování, dovoz, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin (dále jen "přímo použitelný předpis"),

a) práva a povinnosti osob při zpřístupňování, dovozu, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin a

b) působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle přímo použitelného předpisu a tohoto zákona.

§10 - Přechodné ustanovení.

Změny §44 a §44a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Změna §11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Změna položky 60 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ruší zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin (zákon o prekurzorech výbušnin)

Zrušení části dvě stě třicáté první zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.