ikona Pikona R
Zrušený - 199/2011 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
199/2011 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 199/2011 Sb.
Částka 71
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 6. 2011
Rozeslán dne 15. 7. 2011
Platnost od 15. 7. 2011
Účinnost od 30. 7. 2011
Platnost do 31. 8. 2012
Ruší předpis 455/2006 Sb.
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Předmět úpravy

 1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje z hlediska ochrany ovzduší
  1. požadavky na kvalitu paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby a plavidlech námořní plavby, která plují pod vlajkou České republiky, požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality, způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v těchto palivech,
  2. osvědčování kvality lodních paliv.
 2. Tato vyhláška se nevztahuje na použití lodních paliv
  1. ve výzkumu a testování,
  2. určených k přepracování před jejich konečným spálením,
  3. pro další zpracování v rafinérském průmyslu,
  4. v plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti plavidel nebo záchranu života na moři,
  5. v nezbytných situacích z důvodu poškození plavidla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření k zabránění nadměrným emisím nebo jejich minimalizování, a
  6. na plavidlech, která používají schválené technologie snižování emisí.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, se zrušuje.

Účinnost změn 30.7.2011.