ikona Pikona R
158/1969 Sb. - Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
158/1969 Sb. - Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
ikona P
Číslo předpisu 158/1969 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 18. 12. 1969
Rozeslán dne 23. 12. 1969
Platnost od 23. 12. 1969
Účinnost od 1. 1. 1970
Novelizuje předpis 95/1963 Sb., 97/1963 Sb., 99/1963 Sb.
Novelizován předpisem 91/2012 Sb.