ikona Pikona R
Zrušený - 552/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
552/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
ikona P
Číslo předpisu 552/2006 Sb.
Částka 179
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 11. 12. 2006
Rozeslán dne 20. 12. 2006
Platnost od 20. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 4 a 28 nabývají účinnosti dne 1.7.2007, ustanovení čl. I bodu 5 nabývá účinnosti dne 1.7.2008, a ustanovení čl. I bodů 13 a 34 nabývají účinnosti dne 20.12.2006.
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 541/2005 Sb.
Zrušen předpisem 408/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
Změny v ustanoveních:

 • §2, §4, §5 (změny),
 • bod 4. - účinnost změny 1.7.2007
  • v §5 odstavec 4 - nové znění,
 • bod 5. - účinnost změny 1.7.2008
  • v §5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
 • §7, §8 (změny),
 • bod 13. - účinnost změny 20.12.2006
  • v §8 odstavec 1 - nové znění,
 • §12 (změny),
 • §14 "Vyrovnávací trh s regulační energií" včetně nadpisu - nové znění,
 • §18, §19 (změny),
 • §22 "Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky" včetně nadpisu - nové znění,
 • §24 "Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy" včetně nadpisu - nové znění,
 • §25 "Zúčtování a finanční vypořádání odchylek" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20a - nové znění,
 • §26, §29 (změny),
 • bod 28. - účinnost změny 1.7.2007
  • v §29 se doplňuje odstavec 5,
 • §30 "Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23 a 24 - nové znění,
 • vkládá se nový §31a "První dodávka elektřiny do nově vzniklého odběrného místa" včetně nadpisu,
 • §32 (změny),
 • bod 34. - účinnost změny 20.12.2006
  • v §32 odstavec 7 - nové znění,
 • §33 (změny),
 • v příloze č. 3 (změny),
 • Příloha č. 4 - nové znění,
 • vkládá se nová příloha č. 4a,
 • Příloha č. 5 - nové znění,
 • Příloha č. 6 - nové znění,
 • doplňují se nové přílohy č. 7 a č. 8.

Účinnost dnem 1.1.2007, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 28, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2007, ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1.7.2008, a ustanovení čl. I bodů 13 a 34, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (20.12.2006).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.