ikona Pikona R
455/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
455/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 455/2016 Sb.
Částka 183
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 11. 2016
Rozeslán dne 29. 12. 2016
Platnost od 29. 12. 2016
Účinnost od 1. 2. 2017
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 119/2002 Sb., 40/2009 Sb., 418/2011 Sb.
Novelizován předpisem 90/2024 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:
Novela zpřísňuje postih terorismu a teroristických činů.
Změny provedené tímto zákonem nabývají účinnosti až 1.2.2017 (bez výjimek), z tohoto důvodu prozatím odkazujeme na úplný text této novely.
Změny:

  • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.2.2017 - Čl. I.
  • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.2.2017 - Čl. II.
  • Změna v §22 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.2.2017 - Čl. III.
  • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, s účinností od 1.2.2017 - Čl. IV.