ikona Pikona R
407/2011 Sb. - Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
407/2011 Sb. - Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
ikona P
Číslo předpisu 407/2011 Sb.
Částka 143
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2011
Rozeslán dne 19. 12. 2011
Platnost od 19. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Ruší předpis 441/2008 Sb.
Provádí předpis 341/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
Nařízením vlády se provádějí některá ustanovení zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
Tímto nařízením se stanoví

  • služební průkaz a odznak Generální inspekce bezpečnostních sborů,
  • způsob vnějšího označení inspekce,
  • způsob prokazování příslušnosti k inspekci, a
  • zvláštní označení služebních vozidel inspekce.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 441/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2012.