ikona Pikona R
Zrušený - 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 171/2014 Sb.
Částka 72
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 8. 8. 2014
Rozeslán dne 20. 8. 2014
Platnost od 20. 8. 2014
Účinnost od 1. 9. 2014
Platnost do 30. 9. 2020
Novelizuje předpis 233/2009 Sb.
Zrušen předpisem 355/2020 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2, §4, §5, §8 (změny),
  • v části druhé nadpis hlavy VI (nad §18) zní: "SOUHLAS KE KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO K OVLÁDNUTÍ",
  • §18 (změny),
  • §19 "Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo k jeho ovládnutí" - nové znění,
  • §20 (změny),
  • v příloze č. 1, č. 3 a č. 4 (změny),
  • nadpis přílohy č. 13 zní: "Dotazník související s nabytím kvalifikované účasti".