ikona Pikona R
Zrušený - 581/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
581/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
ikona P
Číslo předpisu 581/2006 Sb.
Částka 186
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 12. 2006
Rozeslán dne 27. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 14. 3. 2011
Novelizuje předpis 206/2004 Sb.
Zrušen předpisem 61/2011 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.
Změny v ustanoveních:

  • §1 "Úvodní ustanovení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 až §12 (změny),
  • Přílohy č. 1 a č. 2 - nové znění,
  • Příloha č. 5 - nové znění.

Účinnost změn 1.1.2007.