32/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 32/2016 Sb.
Částka 13
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 1. 2016
Rozeslán dne 29. 1. 2016
Platnost od 29. 1. 2016
Účinnost od 29. 1. 2016
Novelizuje předpis 361/2007 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Změny v ustanoveních:

  • vkládá se nový §12a včetně poznámek pod čarou č. 24 a 25.