315/2005 Sb. - Nařízení vlády o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 až 2007
ikona P
Číslo předpisu 315/2005 Sb.
Částka 110
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 7. 2005
Rozeslán dne 5. 8. 2005
Platnost od 5. 8. 2005
Účinnost od 5. 8. 2005
Poznámka k účinnosti Nařízení pozbývá platnosti dne 1.1.2008.
Platnost do 31. 12. 2007
Ruší předpis 315/2005 Sb.
Provádí předpis 695/2004 Sb.
Novelizován předpisem 354/2006 Sb.
Zrušen předpisem 315/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
Nařízením vlády se vyhlašuje Národní alokační plán, ve kterém se určuje celkové množství povolenek, které se vydá pro období kalendářních roků 2005 až 2007, a množství povolenek, které se v tomto období přidělí jednotlivým provozovatelům zařízení.
V příloze č. 1 k tomuto nařízení se stanoví celkové množství povolenek, které se vydá, a v příloze č. 2 k tomuto nařízení se stanoví množství povolenek, které se přidělí jednotlivým provozovatelům zařízení.

Účinnost 5.8.2005.
Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2008.