210/2004 Sb. - Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
ikona P
Číslo předpisu 210/2004 Sb.
Částka 71
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 4. 2004
Rozeslán dne 28. 4. 2004
Platnost od 28. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 18. 5. 2006
Ruší předpis 451/2002 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Zrušen předpisem 211/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu, v souladu s předpisem Evropských společenství.
Tato vyhláška se nevztahuje na:
a) zařízení poskytující stravovací služby a výrobu pokrmů v těchto zařízeních,
b) nabízení k prodeji a prodej potravin v obchodní síti přímo spotřebiteli,
c) přímý prodej zemědělských produktů spotřebiteli ze zemědělské výroby,
d) výrobu a uvádění do oběhu potravin živočišného původu.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 451/2002 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.