211/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
ikona P
Číslo předpisu 211/2006 Sb.
Částka 70
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 5. 2006
Rozeslán dne 19. 5. 2006
Platnost od 19. 5. 2006
Účinnost od 19. 5. 2006
Ruší předpis 210/2004 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva zemědělství se zrušuje vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu.

Účinnost změn 19.5.2006.