451/2002 Sb. - Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu
ikona P
Číslo předpisu 451/2002 Sb.
Částka 157
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 10. 2002
Rozeslán dne 31. 10. 2002
Platnost od 31. 10. 2002
Účinnost od 1. 7. 2003
Platnost do 30. 4. 2004
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Zrušen předpisem 210/2004 Sb.