255/2006 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
ikona P
Číslo předpisu 255/2006 Sb.
Částka 82
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 5. 2006
Rozeslán dne 31. 5. 2006
Platnost od 31. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Platnost do 27. 9. 2015
Provádí předpis 59/2006 Sb.
Zrušen předpisem 224/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.
Přechodné ustanovení
Písemné hlášení o vzniku závažné havárie a konečná písemná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie, ke které dojde nebo došlo před nabytím účinnosti této vyhlášky, se provedou podle vyhlášky č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie.

Účinnost 1.6.2006.