372/2020 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
ikona P
Číslo předpisu 372/2020 Sb.
Částka 151
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 9. 2020
Rozeslán dne 17. 9. 2020
Platnost od 17. 9. 2020
Účinnost od 30. 9. 2020
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 30.9.2020 s výjimkou §2, který nabývá účinnosti 1.1.2021.
Platnost do 29. 9. 2021
Ruší předpis 246/2019 Sb.
Provádí předpis 159/1999 Sb.
Zrušen předpisem 314/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanovuje výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021.

§2 - Zrušovací ustanovení - účinnost od 1.1.2021