314/2021 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
ikona P
Číslo předpisu 314/2021 Sb.
Částka 139
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 8. 2021
Rozeslán dne 31. 8. 2021
Platnost od 31. 8. 2021
Účinnost od 30. 9. 2021
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.9.2021 s výjimkou §2, který nabývá účinnosti 1.1.2022.
Ruší předpis 372/2020 Sb.
Provádí předpis 159/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanovuje výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022.

§2 - Zrušovací ustanovení - účinnost od 1.1.2022